Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
4 augustus 2003
E-1906/2003
Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

Er zijn geen Gemeenschapsvoorschriften voor procedures in verband met omroepprogramma's. De Commissie beschikt niet over gegevens onder de betrouwbaarheid van SMS-diensten met het oog op televoting. De organisator van de stemming moet ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de daarbij gebruikte methode in verhouding staat tot de belangen die op het spel staan. De prijs van tekstberichten wordt door de markt bepaald, maar op grond van het nationale recht kunnen de SMS-aanbieders verplicht zijn de gebruiker vooraf in te lichten over de geldende tarieven.

PB C 78 E van 27/03/2004 (blz. 54)
Laatst bijgewerkt op: 20 december 2004Juridische mededeling