Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
23. tammikuuta 2008
E-5724/2007
Franco Frattinin komission puolesta antama vastaus

Komissio ei ole tietoinen yhteisön tai kansallisen tason lainsäädännöstä, joka koskisi värilasertulostimissa ja valokopiokoneissa olevia jäljitysmekanismeja.

Arvoisan parlamentin jäsenen kysymyksessä esiin tuoduissa tapauksissa tulostetun tai kopioidun materiaalin jäljittämisessä käytettävät tiedot eivät välttämättä sisällä henkilötietoja eli tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksilöä.

Siinä määrin kuin tietyillä laitteilla tulostetun tai kopioidun materiaalin avulla voidaan tunnistaa yksilöitä, tällainen tietojen käsittely voi loukata perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen ja yksityiselämään. Se saattaa loukata myös oikeutta henkilötietojen suojaan.

Yksityisyyden suoja on turvattu ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklassa. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa määrätään yksityis‑ ja perhe-elämän, kodin sekä viestinnän suojasta ja 8 artiklassa henkilötietojen suojasta.

Henkilötietojen suoja on turvattu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY, jäljempänä ”tietosuojadirektiivi”(1), jota sovelletaan riippumatta siitä, mitä teknologiaa henkilötietojen käsittelyssä käytetään.

(1)EYVL L 281, 23.11.1995.

EYVL C 191, 29/07/2008
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2008Oikeudellinen huomautus