Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
27 iunie 2008
E-2581/2008
Răspuns dat de dl Tajani în numele Comisiei

Normele medicale minime pentru determinarea aptitudinii fizice de a conduce autovehicule sunt stabilite în anexa III la directiva(1) privind permisele de conducere. Punctul 6 al acestei anexe vizează afecțiunile oftalmologice ale conducătorilor auto. Discromatopsia, cunoscută publicului larg sub denumirea de daltonism, nu este menționată printre eventualele contraindicații la conducerea de autovehicule.

Pe lângă aceasta, cu ocazia actualizării curente a acestei părți a anexei, experții oftalmologi care au participat la lucrările Comisiei și ale Comitetului pentru permise de conducere nu au menționat în raportul lor(2) că daltonismul ar fi în mod necesar o afecțiune care să nu permită conducerea de autovehicule.

După cum s-a arătat mai sus, directiva menționată se limitează la stabilirea normelor minime de aptitudine fizică pentru ca permisele de conducere eliberate de autoritățile din statele membre să poată fi reciproc recunoscute în cadrul Uniunii Europene. Prin urmare, nu este vorba de o armonizare completă a condițiilor de obținere a acestui permis și nu se interzice statelor membre să prevadă criterii mai stricte în legislația lor națională, cum este cazul României în ceea ce privește daltonismul.

Având în vedere toate acestea, Comisia își rezervă posibilitatea de a ridica subiectul daltonismului în cadrul lucrărilor ulterioare ale Comitetului pentru permise de conducere.

(1)Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29.7.1991 privind permisele de conducere, JO L 237, 24.8.1991.
(2)http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „new standards for the visual functions of the drivers”.

JO C 999 din 01/01/2009
Ultima actualizare: 26 iulie 2008Notă juridică