Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
6. november 2009
E-4411/2009
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Charlie McCreevy

Udviklingen i postmængden (hvoraf over 85 % i dag stammer fra erhvervskunder) afhænger af en række faktorer, f.eks. teknologien og den teknologiske udvikling, elektronisk substitution og markedets (økonomiske) udvikling. I forbindelse med sektorundersøgelser, der er gennemført for Kommissionen(1), og de jævnlige beretninger om anvendelsen af postdirektivet(2) er situationen i postsektoren blevet analyseret, og der er regelmæssigt aflagt rapport herom for de ærede medlemmer af Parlamentet. Postreformen og liberaliseringen af markedet er iværksat blandt andet som reaktion på udviklingen på det bredere kommunikationsmarked, som sektoren må kæmpe med i dag.

De tal, som befordringspligtige virksomheder har stillet til rådighed for Kommissionen for perioden 2007‑2008, bekræfter ikke det store fald i postmængden, som det ærede medlem taler om. For eksempel er antallet af adresserede forsendelser (»breve«) hos Posten AB i Sverige faldet med 3,3 %(3). Faldet i selskabets brevpostmængde(4) kan tilskrives en række faktorer, blandt andet konsekvenserne af den økonomiske krise for udviklingen i postmængden, elektronisk substitution, kundeskift til konkurrenter (City Mail i det svenske tilfælde) og andre faktorer, der kan have en negativ virkning på markedets størrelse og postoperatørernes indtægter.

Hvad angår den generelle undersøgelse(5), som det ærede medlem henviser til, er det ikke op til Kommissionen at kommentere de specifikke konklusioner, men det skal påpeges, at Kommissionen har gennemført 21 særlige sektorundersøgelser(6), herunder én om beskæftigelsen(7). Disse undersøgelser bekræfter ikke de konklusioner i Pique-rapporten, som det ærede medlem omtaler, idet de påpeger, at beskæftigelsen i postsektoren påvirkes af en lang række forskellige faktorer. Vedvarende høj beskæftigelse i postsektoren, der traditionelt er arbejdskraftintensiv, kan kun sikres gennem fortsat reform og tilpasning.

Der er ingen objektive grunde til at udsætte den velforberedte og gradvise proces mod fuldstændig åbning af markedet. Omkring 57 % af det samlede brevpostmarked i EU er allerede liberaliseret, og liberaliseringen er rent faktisk gået hånd i hånd med øget kvalitet og øgede valgmuligheder samt fortsat opfyldelse af befordringspligten til rimelige priser for alle brugere. Den virkelige trussel mod posttjenesterne i dag er ikke liberaliseringen af markedet men derimod manglende tilpasning til udviklingen af nye kommunikationsmidler og kundernes behov. Kommissionen er stadig overbevist om, at en åbning af markedet netop er svaret på de udfordringer, sektoren står over for.

(1)Se f.eks.: »Main developments in the postal sector (2006‑2008)«, Ecorys, september 2008.
(2)Ledsagedokument til beretningen om anvendelsen af postdirektivet (direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF), KOM(2008)0884 endelig.
(3)Posten AB's årsberetning 2008.
(4)Ifølge Posten AB's foreløbige rapport er nettoomsætningen faldet i første kvartal af 2009 med 4 % i forhold til samme periode i 2008 (Posten AB Interim report, januar — marts 2009).
(5)http://www.hiva.be/docs/rapport/R1294.pdf
(6)http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_en.htm
(7)»Employment trends in the EU postal sector«, PLS Rambøll, oktober 2002.

Seneste opdatering: 27. november 2009Juridisk meddelelse