Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
25 Μαρτίου 2010
E-6766/2009
Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Eurostat δημοσιεύει μόνο τα ποσοστά ανεργίας που βασίζονται στους ορισμούς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Τα ποσοστά αυτά είναι πλήρως συγκρίσιμα μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον υπολογισμό των ποσοστών της ανεργίας, η Eurostat πρωτίστως χρησιμοποιεί την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Επί του παρόντος, η Eurostat δημοσιεύει τα ποσοστά για την Ελλάδα μόνο ανά τρίμηνο. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που η Eurostat δημοσίευσε για την Ελλάδα αφορούν το τρίτο τρίμηνο του 2009 και φανερώνουν ότι το προσαρμοσμένο ποσοστό εποχικής ανεργίας για το εν λόγω τρίμηνο βρίσκεται στο 9,7 %. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την άποψή της ότι αυτό το ποσοστό ανεργίας για την Ελλάδα έχει μετρηθεί σωστά, δηλαδή σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Το ποσοστό επίσημης ανεργίας (U3) που δημοσιεύτηκε από την υπηρεσία των ΗΠΑ (Bureau of Labour Statistics) βασίζεται στην ίδια έννοια με αυτήν που χρησιμοποιεί η ΔΟΕ όπως και τα αριθμητικά στοιχεία της Eurostat. Επιπροσθέτως, το BLS δημοσιεύει εναλλακτικά μέτρα για την υποχρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού. Η Eurostat δεν δημοσιεύει ανάλογα μέτρα.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου