Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar (kiválasztva)
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamenti kérdések
2011. március 1.
E-011083/2010
Janez Potočnik válasza a Bizottság nevében

Azoknak az adatoknak az alapján, amelyeket a magyar hatóságok a MAL alumíniumüzem engedélyének (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(1) szerinti) kiadásával kapcsolatosan nyújtottak be, és amelyek szerint két alkalommal vettek vörösiszap-mintát 11,3 és 11,8 pH-értékkel, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezt a hulladékot – tekintettel annak rendkívül maró jellegére – veszélyes hulladékként kellett volna besorolni(2). Ennélfogva e hulladék helyes kezelésére vonatkozóan megfelelő követelményeket kellett volna megállapítani. Emellett a baleset következtében vörösiszappal szennyezett folyókban mért pH-szint (amely elérte a 13,8-es értéket) szintén arra utal, hogy a vörösiszapot veszélyes hulladékként kellett volna besorolni.

A magyar hatóságok értesítették a Bizottságot arról, hogy az alumíniumüzem újra üzemel. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet annak biztosítása érdekében, hogy az üzem működése teljes mértékben megfeleljen az alkalmazandó európai uniós környezetvédelmi jogszabályoknak.

A jelek szerint Magyarország helytelenül ültette át az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(3) nemzeti jogszabályaiba. Ebből adódóan a magyar hatóságok úgy ítélték meg, hogy a vörösiszap (amely egy ásványkincsnek a 2006/21/EK irányelv 3. cikke 8. pontja szerinti feldolgozásból eredő közvetlen származéka) nem tartozik az irányelv hatálya alá. A Bizottság jelenleg értékeli az ügyet és kellő időben meghozza a megfelelő nyomonkövetési intézkedéseket. Ezzel összefüggésben elképzelhető, hogy Magyarországnak módosítania kell az irányelvet átültető nemzeti jogszabályt, valamint jogi eljárás indítása sem kizárt.

(1)HL L 24., 2008.1.29.
(2)A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról szóló 2001/59/EK bizottsági irányelv értelmében „valamely anyag vagy készítmény akkor is maró hatásúnak minősül, amennyiben az eredmény előre jelezhető, például 2 vagy annál alacsonyabb, illetve 11,5 vagy magasabb pH-értékű erősen savas vagy lúgos reakciókból”.
(3)HL L 102., 2006.4.11.

HL C 279 E, 23/09/2011
Utolsó frissítés: 2011. március 2.Jogi nyilatkozat