Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
1 martie 2011
E-011083/2010
Răspuns dat de dl Potočnik în numele Comisiei

Pe baza datelor furnizate de autoritățile maghiare privind acordarea autorizației pentru uzina de alumină MAL (conform Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării(1)), din care rezultă că s-au prelevat două probe de nămol roșu și s-au măsurat valori ale pH-ului de 11,3 și respectiv 11, 8, Comisia consideră că acest deșeu ar fi trebuit clasificat drept periculos, având în vedere efectele sale foarte corozive(2). Prin urmare, ar fi trebuit stabilite cerințe corespunzătoare pentru tratarea corectă a acestui deșeu. În plus, valorile pH-ului măsurate în râurile contaminate cu nămol roșu după accident (de până la 13,8) indică de asemenea faptul că nămolul roșu ar fi trebuit clasificat drept periculos.

Autoritățile maghiare au informat Comisia cu privire la faptul că uzina de alumină și-a reluat funcționarea. Comisia monitorizează situația îndeaproape pentru a se asigura că exploatarea se desfășoară în deplină conformitate cu legislația UE în domeniul mediului.

Există indicii conform cărora Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive(3) nu a fost transpusă corect în legislația națională maghiară. În consecință, autoritățile maghiare au considerat că nămolul roșu (care provine direct din tratarea unui minereu, conform definiției de la articolul 3 punctul 8 din Directiva 2006/21/CE) nu intră sub incidența directivei respective. Comisia analizează în prezent cazul și va lua, în timp util, măsurile care se impun. În acest context, Ungaria ar putea fi nevoită să adopte modificările necesare la legislația națională de transpunere a directivei în cauză, nefiind exclusă eventualitatea lansării unei proceduri juridice în acest sens.

(1)JO L 24, 29.1.2008.
(2)Conform Directivei 2001/59/CE a Comisiei de efectuare a celei de-a douăzeci și opta adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, „de asemenea, o substanță sau un preparat se consideră corosiv dacă rezultatul se poate preconiza, de exemplu, din reacțiile puternic acide sau alcaline indicate de un pH egal cu 2 sau mai mic sau de 11,5 sau mai mare”.
(3)JO L 102, 11.4.2006.

JO C 279 E din 23/09/2011
Ultima actualizare: 7 martie 2011Notă juridică