Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
15 maart 2010
E-0373/2010
Antwoord

De Raad kan niet bevestigen of de in de vraag van het geachte Parlementslid genoemde personen aan een Bilderbergconferentie hebben deelgenomen. De Raad heeft geen formele banden met de Bilderbergconferentie en kan derhalve op dergelijke bijeenkomsten niet officieel vertegenwoordigd zijn. Deelname geschiedt dan ook louter op persoonlijke titel.

PB C 138 E van 07/05/2011
Laatst bijgewerkt op: 23 maart 2010Juridische mededeling