Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
15 mars 2010
E-0373/2010
Svar

Rådet kan inte bekräfta huruvida de personer som den ärade parlamentsledamoten nämner har deltagit i någon Bilderbergkonferens eller inte. Rådet har inga formella förbindelser med Bilderbergkonferensen och skulle därför inte formellt kunna företrädas vid sådana möten. Varje deltagande kan därför endast ske på personlig basis.

EGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 31 mars 2010Rättsligt meddelande