Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English (επιλεγμένο)
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

Parliamentary questions
19 May 2010
E-2055/10E-2056/10
Joint answer given by Ms Vassiliou on behalf of the Commission
Written questions : E-2055/10 , E-2056/10

The Commission intends neither to impose cultural models on Member States nor to dilute national identities. On the contrary, as laid down in the Treaty, the Union contributes to the flowering of the cultures of the Member States, while respecting their national and regional diversity. It is in this perspective that the European Commission was instrumental in the adoption of the Unesco Convention on Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions in 2005. The Convention reaffirms the sovereign right of its parties to formulate and implement their cultural policies and to adopt measures to protect and promote the diversity of cultural expressions.

OJ C 138 E, 07/05/2011
Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου