Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
14 Ιουνίου 2010
E-2286/2010
Απάντηση του κ. Tajani εξ ονόματος της Επιτροπής

Η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(1) στοχεύει να ενισχύσει την πολιτική ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ. Συνεπώς, δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

(1)ΕΕ L 335 της 13.12.2008.

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουνίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου