Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
17 juni 2010
E-3049/2010
Svar från Cecilia Malmström på kommissionens vägnar

Kommissionen är beroende av uppgifter från yrkesutövare, polismyndigheter och telefonjourer samt allmänt tillgängliga uppgifter för att bedöma effektiviteten hos förfarandena för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll.

Att döma av dessa uppgifter är insatserna för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll inte alltid tillräckligt effektiva, särskilt när materialet tycks vara publicerat utanför EU. Det har även konstaterats att barnpornografiskt material kan dyka upp igen på samma eller andra webbplatser, eller kan cirkulera mellan olika domäner eller länder efter det att det tagits bort.

Uppgifter om båda företeelserna ges bl.a. i en vetenskaplig studie som gjorts vid University of Cambridge(1). Dessa beläggs av uppgifter från rättsvårdande organ(2) och telefonjourer(3) samt från en samordnad insats av telefonjour-nätverket INHOPE under 2009. I studien lyfts också en rad faktorer fram som förklarar varför livslängden hos barnpornografiskt material på Internet är avsevärt längre än för andra typer av olagligt innehåll och vilka hinder mot insatser för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll som föreligger i praktiken. CIRCAMP konstaterar att barnpornografiska bilder är lätta att kopiera eller flytta när de raderas från en källa och att det finns talrika exempel på att material flyttas rutinmässigt och förmodligen automatiskt mellan domäner, länder och kontinenter, vilket gör det svårare att spåra och ta bort(4).

Förfarandena för att upptäcka detta material så att det kan tas bort fungerar visserligen relativt väl inom EU, men försöken att tillämpa dem utanför EU har inte alltid varit framgångsrika. Kommissionen är fullt medveten om behovet av att EU samarbetar internationellt för att bekämpa barnpornografi. Kommissionen tar upp denna fråga i förbindelserna med länder utanför EU, och den ligger särskilt högt på dagordningen i dess förbindelser med USA. Kommissionen är medveten om att detta oundvikligen är en långsiktig process som omfattar flera länder utanför EU och komplicerade rättsliga och praktiska frågor.

Kommissionen är inte behörig att övervaka huruvida USA eller Ukraina efterlever sina internationella åtaganden enligt Europarådets konvention om Internetrelaterad brottslighet, och bör därför inte yttra sig i denna fråga.

(1)Tyler Moore och Richard Clayton: The Impact of Incentives on Notice and Take-down. Kan laddas ner på följande webbadress: http://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/takedown.pdf.
(2)CIRCAMP, årlig offentlig rapport 2009.
(3)Internet Watch Foundation, årsrapport 2008. Kan laddas ner på följande webbadress: http://www.iwf.org.uk/corporate/page.208.htm
Irish Internet Hotline, årsrapport 2008. Kan laddas ner på följande webbadress: http://www.hotline.ie/annualreport/.
(4)CIRCAMP, årlig offentlig rapport 2009.

EGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 22 juni 2010Rättsligt meddelande