Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
11 Οκτωβρίου 2010
E-5798/2010
Απάντηση

Παρότι το Συμβούλιο δεν πληροφορήθηκε την τύχη του κ. Anοuar Kamal, γνωρίζει ότι η μαροκινή αστυνομία απαγόρευσε στους Σαχράουι την πρόσβαση στην κατοικία του κ. Mahfud Ali Baiba. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει το Συμβούλιο, η επίσημη κηδεία του κ. Ali Baiba τελέσθηκε στο Ελ Αγιούν από τις μαροκινές αρχές παρουσία του κυβερνήτη της περιοχής (Wali).

Η εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο εγγράφεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου.

Η εν λόγω εταιρική σχέση θεμελιώνεται μεταξύ άλλων στη δέσμευση από μέρους του Μαρόκου όσον αφορά τις κοινές αξίες. Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και η εδραίωση του κράτους δικαίου θίγονται σε όλες τις συνεδριάσεις που διοργανώνονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου.

Κατά το τελευταίο Συμβούλιο Σύνδεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε στη μαροκινή πλευρά τη σημασία που προσδίδει στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υπενθύμισε τις υποχρεώσεις της στον τομέα αυτόν.

Το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου συζητήθηκε και κατά τη διάσκεψη κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου στη Γρανάδα, τονίζεται δε ιδιαίτερα στην κοινή δήλωση της διάσκεψης.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων του Μαρόκου στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών εξασφαλίζεται από την υποεπιτροπή «Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και διακυβέρνηση», η οποία πραγματοποίησε την τελευταία της συνεδρίαση στις 24 Ιουλίου 2009.

ΕΕ C 191 E, 01/07/2011
Τελευταία ενημέρωση: 25 Οκτωβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου