Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
2 december 2010
E-8225/2010
Svar från Maria Damanaki på kommissionens vägnar

Genom avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (AIDCP) infördes en frivillig certifiering och märkning av delfinsäkert tonfiskfiske. Oavsett om marknadsaktörerna väljer att använda märkningen eller inte kan de sälja sina produkter på EU-marknaden.

Om de väljer att använda märkningen måste fisket dock följa AIDCP:s krav. Ett krav är att tonfisken måste ”fångas med drag som inte leder till att delfiner dör eller tillfogas svåra skador”. Märkningen används bara för delfinsäkert tonfiskfiske som bedrivs i programmets avtalsområde, det vill säga östra Stilla havet.

I detta specifika fall är det värt att notera att ett av Earth Island Institutes fem kriterier för att tonfisk som fångats runtom i världen ska få märkas som delfinsäker, är att inga delfiner får dödas eller allvarligt skadas då näten läggs i och tas upp. Det stämmer överens med AIDCP:s krav ovan. Det som skiljer är förfarandena och bedömningen för att få status som ”utan risk för delfinerna” och motsvarande märkning. Samma sak kan gälla andra program och märkningar för delfinsäkert tonfiskfiske.

Genom rådets förordning (EG) nr 882/2003(1) infördes AIDCP:s märkning för tonfiskfiske utan risk för delfinerna i EU:s lagstiftning. Den är dock varken obligatorisk eller den enda möjliga modellen. Skälet är att det finns andra liknande märkningar med ungefär samma mål. Dessutom kan märkningen av geografiska skäl inte användas för tonfisk som fångas utanför östra Stilla havet, även om fisket följer AIDCP:s kriterier.

(1)EUT L 127, 23.5.2003.

EGT C 249 E, 26/08/2011
Senaste uppdatering: 5 januari 2011Rättsligt meddelande