Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
22 marca 2011 r.
E-001447/2011
Odpowiedź udzielona przez komisarza Karela De Guchta w imieniu Komisji

Artykuł 2.1 Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) wyraźnie określa jej charakter jako wiążącej umowy międzynarodowej, która jest wiążąca dla wszystkich sygnatariuszy: „Każda Strona nadaje skuteczność postanowieniom niniejszej Umowy. Strona może wprowadzić do swojego prawa szerzej zakrojone dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej, niż jest to wymagane niniejszą Umową, pod warunkiem że takie dochodzenie i egzekwowanie nie narusza postanowień niniejszej Umowy.”

Komisji nie są znane żadne oświadczenia złożone przez władze USA, jakoby ACTA była umową dobrowolną lub jakoby prawo USA nie było zgodne z ACTA. Takiego oświadczenia z pewnością nie złożono w trakcie negocjacji i nie jest ono częścią tekstu umowy.

Odesłanie do konwencji wiedeńskiej(1) w pierwotnej odpowiedzi było odpowiedzią na pytanie, zrozumiane przez Komisję jako pytanie ogólne o to, czy ACTA jest formalnie uznawana za umowę międzynarodową, wiążącą dla wszystkich jej stron. Fakt, że Stany Zjednoczone Ameryki podpisały, ale jeszcze nie ratyfikowały Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, nie ma wpływu na to, czy USA są związane przez ten traktat.

(1)Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej projektu Gabčíkovo-Nagymaros zauważył, że: „[Trybunał] powinien mieć na uwadze fakt, że kilkakrotnie orzekł, iż niektóre zasady ustanowione w tej konwencji można uznać za kodyfikację obowiązującego prawa zwyczajowego” (I.C.J. Reports 1997, s. 38, pkt 46). Opinia Trybunału, przy stosunkowo wysokiej liczbie stron konwencji, wskazuje, że instrument ten przedstawia obowiązujące obecnie ogólne międzynarodowe prawo traktatów.

Dz.U. C 294 E z 06/10/2011
Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2012Informacja prawna