Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
27. lokakuuta 2011
E-008446/2011
Cecilia Malmströmin komission puolesta antama vastaus

1. Komissio on tietoinen matkustajalautta M/V Princess Anastasian tilanteesta.

2. Komissio ei ole ottanut yhteyttä Suomen viranomaisiin, koska se ei katso Suomen rajavartiolaitoksen toimineen Schengenin rajasäännöstön(1) vastaisesti.

3 & 4. Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 4 kohdassa määritelty ”säännöllinen lauttaliikenne” kattaa vain lauttayhteyden jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien satamien välillä ilman käyntiä jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevassa satamassa. Arvoisan parlamentinjäsenen kysymyksessä kuvattu lauttaliikenne käsittää säännöllisiä käyntejä venäläisessä satamassa. Schengenin rajasäännöstön yleisten sääntöjen mukaisesti lautan jokaista EU:n satamaan saapumista ja sieltä lähtemistä on pidettävä ulkorajan ylittämisenä. Tämän vahvistaa Schengenin rajasäännöstön liitteessä VI oleva 3.2.10 jakso, jossa säädetään, että ”[j]os lauttayhteydellä on satamia kolmansissa maissa, niitä käyttävät henkilöt on tarkastettava”. Rajavartiolaitoksen käytäntö leimata Helsinkiin tulevien ja sieltä lähtevien matkustajien matkustusasiakirjat on Schengenin rajasäännöstön mukainen.

Tämä käytäntö ei heikennä matkustajien mahdollisuuksia matkustaa Venäjältä Ruotsiin ja Viroon Suomen kautta yhdellä ja samalla viisumilla. Viisumisäännöstön(2) 24 artiklassa säädetään mahdollisuudesta myöntää Schengen-viisumi yhtä, kahta tai useampaa maahantuloa varten. Useammin kuin kerran EU:n alueella pysähtyvillä matkustajalautoilla kuten M/V Princess Anastasialla matkustavat voivat siksi hakea toistuvaisviisumia.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö), EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö), EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1.

EYVL C 154 E, 31/05/2012
Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2011Oikeudellinen huomautus