Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
24 januari 2012
E-011477/2011
Antwoord van de heer Tajani namens de Commissie

Uit een analyse van de Europese verkeersongevallendatabank (CARE) blijkt dat 16 % (18 200) van de 1,1 miljoen botsingen in 2010 kop-staartbotsingen zijn, waarbij 6 % (2 000) van de 30 800 verkeersdoden in de EU zijn gevallen.

In haar in 2008 ingediende voorstel voor een verordening betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen(1), stelde de Commissie voor, de montage van geavanceerde noodremsystemen op alle lichte en zware bedrijfsvoertuigen voor zowel personen- als goederenvervoer verplicht te stellen. Verder stelde de Commissie voor dat, indien dergelijke systemen vrijwillig op personenauto's worden gemonteerd, zij aan dezelfde prestatievereisten moeten voldoen als systemen in bedrijfsvoertuigen. Ten slotte zou volgens de effectbeoordeling(2) bij het voorstel, de voorgestelde maatregel in de EU elk jaar ongeveer 5 000 mensenlevens kunnen redden en het aantal zwaargewonden met circa 50 000 kunnen verminderen.

Bij de vaststelling van de verordening inzake algemene veiligheid(3) hebben het Europees Parlement en de Raad zich geschaard achter het voorstel van de Commissie inzake de verplichte montage van geavanceerde noodremsystemen in bedrijfsvoertuigen, een verplichting die op 1 november 2013 voor nieuwe voertuigtypen en op 1 november 2015 voor alle nieuwe voertuigen van kracht wordt.

In haar beleidsoriëntaties voor verkeersveiligheid 2011-2020(4) stelde de Commissie dat de bevordering van het gebruik van moderne technologieën een van de strategische doelstellingen is om het totale aantal verkeersslachtoffers in de EU tegen 2020 te halveren. In het kader van dit strategische doel moet nog verder worden onderzocht of geavanceerde rijhulpsystemen zoals waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook, waarschuwingssystemen voor botsingen en voetgangersherkenning, door montage achteraf in bestaande particuliere en/of bedrijfsvoertuigen op grotere schaal kunnen worden toegepast. De Commissie zal samen met de lidstaten nagaan of het haalbaar is bedrijfsvoertuigen en personenauto's achteraf met dergelijke geavanceerde rijhulpsystemen uit te rusten.

(1)COM(2008) 316 definitief.
(2)http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/safety/sec_2008_1908_en.pdf
(3)Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 200 van 31.7.2009).
(4)COM(2010) 389 definitief.

PB C 180 E van 21/06/2012
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2012Juridische mededeling