Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
26. tammikuuta 2012
E-011898/2011
John Dallin komission puolesta antama vastaus

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005(1) 27 artiklan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, että asetuksen vaatimuksia noudatetaan. Näiden tarkastusten tulokset toimitetaan komissiolle vuotuisessa kertomuksessa. Kertomukset julkaistaan tapauskohtaisesti ja kunkin jäsenvaltion suostumuksella komission verkkosivustolla(2).

Komission tarkastuslaitos (elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto) valvoo jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Uusimmat eläinten hyvinvointiin liittyvät kertomukset ovat elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastusraportit Puolassa, Portugalissa, Itävallassa ja Kreikassa vuonna 2011 tehdyistä tarkastuksista(3). Edellä mainitut kertomukset ja muut elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastuskertomukset ovat saataville komission verkkosivustolla(4).

(1)Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, 22. joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen aikana, EUVL L 3, 5.1.2005.
(2)http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/inspections_reports_reg_1_2005_en.htm
(3)Kertomukset nro 2011-6049, 6052, 6096 ja 6212.
(4)http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

EYVL C 180 E, 21/06/2012
Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2012Oikeudellinen huomautus