Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
30 април 2012 г.
E-002933/2012
Отговор, даден от г-н Дали от името на Комисията

Рискованите аборти, които не се извършват от квалифициран медицински персонал, безспорно представляват опасност за здравето на жените.

В Договора се предвижда, че действията на Европейския съюз са съобразени изцяло с отговорностите на държавите членки, що се отнася до определянето на тяхната здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Отговорностите на държавите членки включват управлението на здравните услуги и медицинските грижи, както и разпределянето на ресурсите, които са им предоставени.

Предвид етичните, социалните и културните аспекти, свързани с абортите, държавите членки сами разработват и прилагат своята политика и правна уредба.

Комисията не възнамерява да допълва националните политики в здравеопазването в това отношение.

ОВ C 240 E от 21/08/2013
Последно осъвременяване: 16 май 2012 г.Правна информация