Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
30 april 2012
E-002933/2012
Antwoord van de heer Dalli namens de Commissie

Onveilige abortussen, die niet door gekwalificeerd medisch personeel worden verricht, vormen duidelijk een gezondheidsrisico voor vrouwen.

Volgens het Verdrag eerbiedigt het optreden van de Europese Unie de verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. De verantwoordelijkheden van de lidstaten omvatten het beheer van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, alsmede de allocatie van de daaraan toegewezen middelen.

Gelet op de ethische, sociale en culturele dimensies van abortussen staat het aan de lidstaten hun beleid en rechtskaders te ontwikkelen en daaraan uitvoering te geven.

De Commissie is niet voornemens het volksgezondheidsbeleid van de lidstaten op dit punt aan te vullen.

PB C 240 E van 21/08/2013
Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2012Juridische mededeling