Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
8 juni 2012
E-003231/2012
Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Ashton namens de Commissie

De EU publiceert jaarverslagen over wapenuitvoer in het Publicatieblad van de EU. In het meest recente gepubliceerde 13de jaarverslag zijn gegevens opgenomen over de wapenuitvoer uit de lidstaten in 2010. Gegevens met betrekking tot de wapenuitvoer uit de EU-lidstaten in 2011 zijn nog niet beschikbaar. Zij zullen in de loop van de komende maanden worden ingezameld en eind 2012 worden gepubliceerd in het 14de jaarverslag.

Krachtens Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad met betrekking tot de controle op de uitvoer van militaire goederen blijven besluiten om toestemming voor de uitvoer van wapens te verlenen dan wel die uitvoer te weigeren een exclusieve nationale bevoegdheid van de lidstaten. De EU-lidstaten moeten de wapenuitvoervergunningen toetsen aan acht criteria die in het Gemeenschappelijk Standpunt zijn vastgesteld. Daarnaast moeten de lidstaten rekening houden met de eventuele weigeringen van andere lidstaten voor soortgelijke transacties.

Kwesties die naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van het Gemeenschappelijk Standpunt aan de orde zijn gesteld, worden besproken in de regelmatige bijeenkomsten van de Groep Export van conventionele wapens (COARM). In het kader van de COARM wisselen de lidstaten inzichten en informatie uit over specifieke bestemmingen om een grotere samenhang tot stand te brengen in het wapenexportbeleid ten opzichte van de desbetreffende landen. Sinds het begin van de Arabische lente zijn de uitvoerbestemmingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika geregeld aan de orde gekomen tijdens de besprekingen in de COARM.

PB C 124 E van 30/04/2013
Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2012Juridische mededeling