Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
5 Ιουνίου 2012
E-003696/2012
Απάντηση του κ. Tajani εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωρίζει την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον ναυπηγικό τομέα και, ως εκ τούτου, έχει δρομολογήσει εργασίες για την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας Leaderhip, έτσι ώστε να στηριχτεί ο κλάδος αυτός της οικονομίας.

1. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε συναφείς «πράσινες» δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας, είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ευρώπης. Παρότι εναπόκειται στην κάθε επιχείρηση να επιδιώξει τη διαφοροποίηση αυτή, η ΕΕ μπορεί να παράσχει στήριξη σύμφωνα με την απάντηση στην ερώτηση Ε-001957/2012 του κ. Jim Higgins.

2. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις (θαλάσσιες) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να οδηγήσουν στην παραγωγή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου, αυτά μπορεί να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ήδη παράσχει βοήθεια σε εργαζομένους που απολύθηκαν στον ναυπηγικό τομέα και στους προμηθευτές του τομέα αυτού στη Δανία και την Πολωνία(1).

4. Το νέο πλαίσιο κρατικής βοήθειας για τις ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Συνεπώς, είναι πολύ νωρίς για να μπορέσει να υπολογιστεί ο αντίκτυπός του.

5. Τα περιβαλλοντικώς αποδοτικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των οχηματαγωγών πλοίων, μπορούν να πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προσφέρεται ως επιλογή και η συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, υπό την προϋπόθεση ότι ένα σχέδιο είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος και είναι σύμφωνο με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια αυτά θα μπορούσαν επίσης να είναι επιλέξιμα για μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marco Polo(2). Επιπλέον, τα ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ στηρίζουν μια σειρά έργων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και τη βελτίωση των μηχανών των πλοίων.

6. Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντηση που έδωσε στην ερώτηση Ε-002114/2012 του κ. Νικολάου Χούντη.

(1)Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://ec.europa.eu/egf
(2)Βλέπε: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo

ΕΕ C 137 E, 16/05/2013
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουνίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου