Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
4. kesäkuuta 2012
E-004125/2012
Maroš Šefčovičin komission puolesta antama vastaus

Komissio suosittelee, että arvoisa parlamentin jäsen tutustuu Fisas Ayalan kirjalliseen kysymykseen E-3219/2012(1) annettuun komission vastaukseen.

Lyhyen aikavälin suunnittelun osalta voidaan todeta, että Eurooppa-koulujen johtokunta on komission tukemana hyväksynyt Eurooppa-koulujen talousarvion vuodelle 2013. Eurooppa-koulujen kokonaistalousarvio vuodelle 2013 on 288,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 talousarvioon (282,5 miljoonaa euroa) verrattuna lisäystä on 2,1 prosenttia. On suunniteltu, että EU:n osuudeksi vahvistetaan 173,9 miljoonaa euroa.

Kun asiaa tarkastellaan lyhyellä aikavälillä, on hyvin tärkeää huomata, että budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä EU:n rahoitusosuus.

Pitkän aikavälin suunnittelun osalta voidaan todeta, että EU:n seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosille 2014–2020 Eurooppa-koulujen menojen kehitystä on arvioitu tarkastelemalla useita eri muuttujia, kuten koulujen oppilas- ja opettajamäärän kehityksestä johtuvia kustannuksia, lähetettyjen ja osa-aikaisten opettajien palkkataulukoiden tarkistamisesta seuraavia säästöjä, uusien koulujen avaamista jne.

Komission ehdotuksessa monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2014–2020 otetaan huomioon nämä tekijät samoin kuin opetuksen ydintarjonnan säilyttäminen, johon kuuluu myös oikeus äidinkielellä annettavaan opetukseen.

On pidettävä mielessä, että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna budjettivallan käyttäjät eli Euroopan parlamentti ja neuvosto viime kädessä päättävät seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosille 2014–2020 vahvistettavasta EU:n rahoitusosuudesta Eurooppa-kouluille.

(1)http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/sipadeMapUrl.do?L=EN&PROG=QP&SORT_ORDER=DAA&REF_QP=2012-3219&F_REF_QP=3219/2012&S_RANK=%&LEG_ID=7

EYVL C 247 E, 28/08/2013
Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2012Oikeudellinen huomautus