Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
27 juni 2012
E-004917/2012
Svar från John Dalli på kommissionens vägnar

Kommissionen planerar att anta ett förslag till ändring av direktivet om tobaksprodukter(1) innan slutet av 2012. Kommissionen har således inte tagit ställning till hur tobak för användning i munnen (snus) eller andra rökfria tobaksvaror ska hanteras vid översynen av direktivet.

I samband med konsekvensbedömningen analyserar kommissionen hälsoriskerna med tobaksprodukter, inklusive rökfri tobak. Kommissionen känner till ett antal studier som offentliggjordes efter 2008 års yttrande från vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker och analyserar befintlig forskning, t.ex. när det gäller användning av rökfria tobaksvaror för att sluta röka, den rökfria tobakens relativa skadliga effekter på hälsan och rökfri tobak som en inkörsport till rökning. Kommissionen beaktar dessa undersökningar i samband med riskbedömningen som kommer att offentliggöras tillsammans med lagstiftningsförslaget. Kommissionen analyserar även den inverkan de olika politiska alternativen för att hantera rökfria tobaksvaror skulle ha på ekonomi, samhälle och den inre marknaden(2).

(1)Direktiv 2001/37/EG (EGT L 194, 18.7.2001, s. 26).
(2)SEK(2009) 92.

EGT C 193 E, 04/07/2013
Senaste uppdatering: 27 september 2012Rättsligt meddelande