Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
26 juli 2012
E-006633/2012
Antwoord van de heer Šefčovič namens de Commissie

De Commissie wijst er nogmaals op dat het transparantieregister door het Parlement en de Commissie tezamen wordt beheerd op grond van hun interinstitutionele akkoord(1).

Dit akkoord voorziet erin dat het gemeenschappelijke register uiterlijk twee jaar na zijn inwerkingtreding wordt herbezien. Mochten maatregelen ter verbetering van de werking van het register aan de orde zijn, dan zullen beide instellingen dit bespreken en beslissen in het kader van dit proces dat in 2013 moet plaatshebben.

(1)PB L 191 van 22.7.2011.

PB C 263 E van 12/09/2013
Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2012Juridische mededeling