Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
4 mars 2013
E-011539/2012
Svar från Cecila Malmström på kommissionens vägnar

Det mål som anges i förklaringen om inrättandet av en global allians mot exploatering av barn på internet syftar till att uppmuntra leverantörer av elektroniska tjänster och internettjänster att frivilligt vidta målinriktade åtgärder för att hitta barnpornografiska bilder i sina system. Tekniken för detta finns och används redan och den består av programvaruverktyg som söker igenom bildinnehållet för att hitta kända barnpornografiska bilder, med hjälp av t.ex. digitala koder (hashvärden). Sådana system söker uteslutande efter bilder som redan identifierats som olagliga. Företagen skulle använda ett helt automatiskt system, specifikt inriktat på att hitta och rapportera endast kända och kontrollerade barnpornografiska bilder och skulle inte granska eller avslöja några andra uppgifter.

Denna typ av teknik är ett användbart verktyg som effektivt kan utnyttjas av den privata sektorn för att minska tillgången till barnpornografi på nätet och förhindra att offren drabbas av en fortsatt användning av bilderna.

Myndigheterna, framför allt justitie‐ och inrikesministrarna, i de länder som går med i den globala alliansen har åtagit sig att uppfylla ett antal mål. Det gäller bland annat insatser för att identifiera och skydda offren, utreda ärenden och åtala förövare. De ska också öka medvetenheten om riskerna för barn på nätet samt minska tillgången till barnpornografi på nätet. De kommer därför att sträva efter att uppnå målen och vidta särskilda åtgärder inom sin jurisdiktion. De särskilda åtgärderna, samt dessa åtgärders omfattning och innehåll, kommer att avgöras av de deltagande länderna, utifrån den egna nationella situationen.

EGT C 340 E, 21/11/2013
Senaste uppdatering: 14 mars 2013Rättsligt meddelande