Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
16. april 2013
E-001482/2013
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Joaquín Almunia

Kommissionen er klar over de problemer, som brugere, der ønsker at købe en personlig computer (»pc«) uden Microsofts Windows som forhåndsinstalleret styresystem, står over for, og den følger udviklingen på området tæt.

Ud fra et EU-konkurrenceretligt perspektiv ser den praksis, der bliver beskrevet, ikke ud til at være udtryk for nogen konkurrencebegrænsende aftaler mellem Microsoft og producenter af originaludstyr til pc'er (»OEM«). Det er Kommissionens opfattelse, at der ikke er pålagt disse producenter nogen kontraktlige forpligtelser om at sælge deres pc'er med styresystemet Windows forhåndsinstalleret. Det er snarere markedskræfterne og efterspørgslen fra brugerne, der får disse producenter til at udbyde pc'er med styresystemet Windows forhåndsinstalleret.

Kommissionen bemærker også, at visse producenter af originaludstyr udbyder pc'er med styresystemet Linux forhåndsinstalleret.

Derfor har Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt planer om at indlede en procedure over for den praksis, der beskrives.

Kommissionen vil også gerne understrege, at forbrugere i visse medlemsstater ad rettens vej har søgt at få godtgørelse for uønskede og ubrugte softwarelicenser. Kommissionen henleder Deres opmærksomhed på en italiensk og fire franske sager, der danner præcedens i denne forbindelse:

http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=197413,

http://www.aful.org/media/document/JugementCRESP-ASUS_06.07.06.pdf,

http://www.aful.org/media/document/jugement-Gutzwiller-Acer-20070723.pdf,

http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/jurpro-lib20080213.pdf og

http://www.aful.org/media/document/Jugement-Hordoir-ASUS-20080430.pdf

Kommissionen er fortsat indstillet på at sikre, at EU's konkurrenceregler gennemføres fuldt ud inden for it-sektoren.

EFT C 355 E af 05/12/2013
Seneste opdatering: 17. april 2013Juridisk meddelelse