Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
26 februari 2014
E-012453/2013
Antwoord van de heer Šemeta namens de Commissie

1. De door de lidstaten gerapporteerde inbeslagnames van „Classic” sigaretten (nagemaakte en echte), die gewone „Classic”, „Classic Gold”, „Classic Red” en „Classic light” omvatten, zijn als volgt:

181 112 416 stuks in 2011;
142 209 532 stuks in 2012(1).

2. Volgens de beschikbare gegevens, komen de in beslag genomen sigaretten voornamelijk uit Bosnië- Herzegovina, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, de Russische Federatie en Duitsland(2).

3. De Commissie kan meer informatie hierover alleen verstrekken met inachtneming van de regels voor de behandeling van vertrouwelijke informatie, zoals vastgesteld in bijlage II bij het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie(3).

(1)De gegevens in dit antwoord zijn afkomstig van de lidstaten. Er zij op gewezen dat de wijze van rapporteren kan verschillen van lidstaat tot lidstaat en dat de gegevens dus niet altijd helemaal betrouwbaar zijn.
(2)Idem.
(3)Publicatieblad L 304 van 20.11.2010, blz. 47.

PB C 241 van 24/07/2014
Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2014Juridische mededeling