Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
29 stycznia 2014 r.
E-013483/2013
Odpowiedź udzielona przez komisarza Daciana Cioloșa w imieniu Komisji

Istnieje szereg sposobów, w jakie grupy producentów, które nie zrealizowały wszystkich inwestycji zawartych w ich planach uznawania, mogą jednak spełnić kryteria uznawania.

Na mocy art. 25 rozporządzenia (UE) nr 543/2011(1) organizacja producentów, która jest uznana w odniesieniu do produktu wymagającego zapewnienia środków technicznych, uznawana jest za wywiązującą się ze swoich zobowiązań, jeżeli zapewnia odpowiednie środki techniczne sama lub za pośrednictwem swoich członków bądź poprzez spółki zależne lub outsourcing.

W związku z tym, jeżeli dodatkowi członkowie przystępujący do grupy producentów mogą jej zapewnić te środki techniczne, niektóre z inwestycji przewidzianych w pierwotnym planie uznawania mogą okazać się niepotrzebne. Tak samo jest w przypadku, gdy producenci postanowią, że z ekonomicznego punktu widzenia outsourcing pewnych form działalności jest korzystniejszy niż dokonywanie niezbędnych inwestycji. Biorąc pod uwagę fakt, że plan uznawania obejmuje maksymalnie okres pięciu lat, w trakcie wdrażania programu może się jednak okazać, że potrzeby inwestycyjne zostały wstępnie zawyżone.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 tegoż rozporządzenia, to państwo członkowskie ustala okres, rozpoczynający się po zrealizowaniu planu uznawania, w którym była grupa producentów musi zostać uznana za organizację producentów. Oznacza to, że po zrealizowaniu planu uznawania, była grupa producentów musi się ubiegać o takie uznanie przez właściwy organ państwa członkowskiego i uzyskać je w wymienionym terminie.

(1)Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

Dz.U. C 239 z 23/07/2014
Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2014Informacja prawna