Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
15 Μαΐου 2014
E-001216/2014
Απάντηση της κ. Malmström εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάζει μεμονωμένες υποθέσεις.

2. Ναι.

Το 2012, η ΟΔ(1) για την Ελλάδα, ανέπτυξε σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές χάρτη πορείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής. Μια συντονιστική επιτροπή εργάζεται για την εφαρμογή του εν λόγω χάρτη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, με την ανάπτυξη και τη βελτίωση εργαλείων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αναθεωρημένη οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων που εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου, καθώς επίσης η επικείμενη έγκριση από το Συμβούλιο της πρότασης για αναθεώρηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, θα ενισχύσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που έχουν σχέση με δικαιούχους λογαριασμών που τηρούνται μέσω υπεράκτιων επενδυτικών δομών.

3. Από το 2010, η πρωτοβουλία P&S(2) της ΕΕ έχει επιτύχει ουσιαστική πρόοδο, ιδίως με τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων ικανοτήτων, τη δρομολόγηση προγραμμάτων συνεργασίας, τη μεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ, και την έγκριση του κώδικα συμπεριφοράς για τη συνένωση και την κοινή χρήση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα ασφάλειας και άμυνας του Δεκεμβρίου 2013, τόνισε την προσήλωση των κρατών μελών στην επίτευξη βασικών ικανοτήτων και στην κάλυψη κρίσιμων ελλείψεων, μέσω τεσσάρων σχεδίων (για τον εν πτήσει εφοδιασμό, για τα εξ αποστάσεως πλοηγούμενα εναέρια συστήματα, για τις δορυφορικές επικοινωνίες, για τον κυβερνοχώρο). Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανάπτυξη της κατάλληλης πολιτικής πλαίσιο για την προώθηση μιας πιο συστηματικής και μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, με στόχο την παροχή ικανοτήτων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα στην έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, που δημοσιεύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2014. Οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στη GRECO δεν έχουν ακόμη αρχίσει, αλλά οι σχετικές λεπτομέρειες είναι υπό συζήτηση.

5. Η σύμβαση του ΟΟΣΑ απευθύνεται στα κράτη μέλη.

(1)Ομάδα Δράσης.
(2)Συνένωση και κοινή χρήση.

ΕΕ C 305, 09/09/2014
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου