Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (magħżula)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Mistoqsijiet parlamentari
6 ta' Ġunju 2014
E-004250/2014
Tweġiba mogħtija mis-Sur Andor f'isem il-Kummissjoni

1. Iċ-ċifri mitlubin mill-Onorevoli Membru ngħataw bi tweġiba għall-mistoqsija E-003293/2014.

2 u 3. Fil-kuntest tal-programmi ta' aġġustament proposti mit-Trojka, il-gvernijiet ikkonċernati huma mħeġġa li jimplimentaw ir-riformi b'mod li jnaqqas kemm jista' jkun it-tbatija soċjali, anki billi jibqgħu jsostnu l-familji u t-tfal li qegħdin f'riskju tal-faqar. Il-programmi ta' sostenn soċjali huma l-kompetenza tal-Istati Membri, filwaqt li l-Kummissjoni qiegħda tappoġġjahom bil-pariri politiċi u bil-finanzjament tal-UE bħall-Fond Soċjali Ewropew.

Wieħed mill-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 huwa t-tnaqqis tar-riskji tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali. Il-Kummissjoni tissorvelja attentament l-iżvilupp tal-faqar, anki tal-faqar fost it-tfal, fl-Istati Membri. Ir-reviżjoni riċenti ta' nofs it-term tal-Istrateġija vvalutat l-iżviluppi u l-azzjonijiet tal-UE biex jinkiseb it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, fid-dawl tal-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali(1). Barra minn hekk, biex tifhem aħjar ir-riskji ta' żbilanċ fejn għandu x'jaqsam mal-qgħad u l-faqar, il-Kummissjoni daħħlet tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi ewlenin soċjali u tal-impjiegi, u saħħet il-koordinazzjoni tal-politiki soċjali u tal-impjieg fis-Semestru Ewropew anki fir-rigward tal-faqar fost it-tfal.

Fuq proposta tal-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-regolament(2) li jistabbilixxi l-Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, b'baġit totali ta' EUR 3.4 biljun (fi prezzijiet tal-2011) għall-perjodu 2014 sa 2020. Il-Fond se jgħin l-iskemi tal-Istati Membri biex itaffu l-għar forom ta' faqar billi jagħtu l-ikel u/jew għajnuna materjali bażika lil dawk li huma l-iżjed fil-bżonn, speċjalment it-tfal, kif ukoll attivitajiet ta' inklużjoni soċjali bil-mira li jiġu integrati soċjalment l-aktar nies fil-bżonn.

(1)http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_mt.pdf
(2)Ir-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (ĠU L 72, 12.3.2014, p. 1).

OJ (MT) C 375, 22/10/2014
Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Ġunju 2014Avviż legali