Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
1 Ιουλίου 2014
E-005240/2014
Απάντηση του κ. Borg εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή ερώτηση E-005596/2014(1).

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη διαμόρφωσή της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να ενισχύσει τον συντονισμό των κρατών μελών όσον αφορά τους τοκετούς με καισαρική.

Όσον αφορά τα ερευνητικά κονδύλια της ΕΕ, το έργο OptiBIRTH(2) έχει σκοπό τη βελτίωση της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών προς τις μητέρες, καθώς και τη βελτιστοποίηση των τοκετών, αυξάνοντας τους φυσικούς τοκετούς ύστερα από γέννες με καισαρική. Μια άλλη δράση είναι η δράση με τίτλο «Απόψεις, Ανησυχίες και Αντίκτυπος σχετικά με τον τοκετό: Δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου της ΕΕ για τη βελτίωση της μητρικής περίθαλψης»(3). Ο Ορίζοντας 2020(4), ιδίως στο πλαίσιο της πτυχής του για τις κοινωνιακές προκλήσεις, μπορεί να παράσχει περισσότερες ευκαιρίες στήριξης της έρευνας στον εν λόγω τομέα.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html
(2)http://www.optibirth.eu/optibirth/
(3)http://www.iresearch4birth.eu/iResearch4Birth/en/homepage.wp
(4)COM(2011)808 τελικό, COM(2011)811 τελικό.

ΕΕ C 426, 27/11/2014
Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιούλιος 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου