Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
12 września 2014 r.
E-006117/2014
Odpowiedź udzielona przez komisarza Daciana Cioloșa w imieniu Komisji

Komisji znana jest sytuacja, w jakiej znaleźli się producenci owoców miękkich w Polsce, a służby Komisji omówiły już tę kwestię z przedstawicielami polskiego rządu.

Wydaje się, że chociaż produkcja owoców miękkich (np. czarnej porzeczki) znacznie spadła w 2014 r., w bieżącym sezonie odnotowano bardzo niskie ceny tych owoców, niewystarczające na pokrycie kosztów produkcji. Jednym z wyjaśnień tego spadku cen może być mała siła przetargowa producentów, ponieważ wielu z nich nie jest związanych z żadną organizacją lub grupą producentów. Niektóre istniejące grupy producentów są zbyt małe, by odgrywać istotniejszą rolę w łańcuchu dostaw. Sytuację polskich producentów pogarsza fakt, że owoce miękkie należą do produktów łatwo psujących się.

W związku z dodatkowym zagrożeniem wystąpienia zakłóceń na rynku, wywołanych zakazem przywozu wprowadzonym przez rząd rosyjski, Komisja przyjęła w dniu 29 sierpnia 2014 r. rozporządzenie delegowane (UE) nr 932/2014(1) ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2013. W art. 1 ust. 2 lit. l) tego rozporządzenia czarne porzeczki ujęto jako jedne z owoców miękkich, na które może zostać przyznane wsparcie.

Z uwagi na to, że tegoroczne zbiory tych owoców już się niemal zakończyły, inną możliwością udzielenia wsparcia producentom wydaje się przyznanie pomocy państwa de minimis ze środków krajowych.

W perspektywie średnioterminowej motywowanie producentów do zakładania lub przystępowania do organizacji lub grup producentów ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw oraz zwiększenia ich odporności na wyjątkowe okoliczności, takie jak rosyjski zakaz przywozu.

(1)Dz.U. L 259 z 30.8.2014, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2014Informacja prawna