Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
9 września 2014 r.
E-006186/2014
Odpowiedź udzielona przez Wiceprzewodniczącego Siima Kallasa w imieniu Komisji

Projekt budowy kanału żeglownego na Mierzei Wiślanej nie znalazł się w zmienionych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), które zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2013 r.(1). Wynika to między innymi z tego, że port Elbląg nie spełnia kryteriów określonych w art. 20 ust. 2 tych wytycznych, zwłaszcza pod względem natężenia ruchu. W związku z tym projekt nie kwalifikuje się do wsparcia unijnego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (główny instrument finansowy na potrzeby TEN-T). Wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych koncentruje się na portach TEN-T, co ma na celu głównie stworzenie konkurencyjnych, multimodalnych węzłów, które mogą odegrać rolę w europejskim, a w szczególności bałtyckim kontekście, przyciągając duże przepływy w ruchu towarowym w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Polsce.

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1-128.

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2014Informacja prawna