Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
2. března 2015
E-000493/2015
Odpověď komisaře Oettingera jménem Komise

Ustanovení čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích(1) se vztahuje nejen na používání a přijímání cookies, ale také na veškeré informace (např. obrázky, e-mailové zprávy, seznamy kontaktů), které uživatelé mohou mít uloženy ve svých koncových zařízeních (např. mobilních telefonech, počítačích, tabletech). Účelem uvedeného ustanovení je posílit postavení uživatelů a chránit je, a to tak, že než může kdokoli získat přístup k takovým informacím nebo uložit jiné informace do koncového zařízení uživatele, musí si vyžádat jeho informovaný souhlas.

Komise prozatím nemá údaje o informovanosti spotřebitelů ohledně používání cookies internetovými stránkami. Nicméně průzkum Eurostatu v roce 2015 o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jednotlivci („ICT usage by Households and Individuals“) zahrnuje dvě otázky o cookies, konkrétně o znalostech uživatelů o cookies, pokud jde o vytváření profilů jednotlivých uživatelů a zobrazování cílené reklamy, a o tom, zda uživatelé mění nastavení prohlížeče, aby omezili množství cookies ve svém počítači. Výsledky budou k dispozici koncem prosince 2015.

Jak pan možná ví, Komise provede přezkum směrnice o soukromí a elektronických komunikacích po přijetí navrhovaného nařízení o ochraně údajů(2). Vznesená otázka bude při tomto přezkumu projednána s ohledem na výsledky výše uvedeného průzkumu Eurostatu.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnice 2009/136/ES.
(2) Pověřovací dopis předsedy Junckera komisaři Oettingerovi, http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger_en.

Poslední aktualizace: 9. března 2015Právní upozornění