Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
27. dubna 2015
E-003083/2015
Odpověď komisaře Andriukaitise jménem Komise

Omezení stanovená na úrovni EU nařízením (EU) č. 485/2013(1) pro neonikotinoidy vycházela ze závěru, že kritéria pro schválení účinných látek stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 nejsou již splňována, pokud jde o riziko pro včely. Tento zvláštní právní předpis nebyl nikdy založen na přímé souvislosti s úhynem včel.

Komise byla informována o ztrátách na úrodě některých plodin a v několika oblastech; nicméně v této fázi není k dispozici dostatek informací, aby bylo možné provést důkladnou a komplexní analýzu.

Společné výzkumné středisko Komise v současné době zkoumá ex post, jak zemědělci v EU přizpůsobili ochranu rostlin a kontrolní postupy po omezení neonikotinoidů u tří klíčových plodin a v sedmi zemích. Údaje shromážděné na základě tohoto průzkumu nakonec umožní odhad produktivity a hospodářských důsledků pro zemědělce, jakož i hodnocení náhradních řešení používaných zemědělci, kteří patří do zkušebního vzorku. Tento průzkum je z velké části založen na základních informacích, přičemž se předpokládá, že výsledky budou v druhé polovině roku 2016.

(1)PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky.

Poslední aktualizace: 20. května 2015Právní upozornění