Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
27. april 2015
E-003083/2015
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Vytenis Andriukaitis

De restriktioner for neonicotinoider, der blev indført på EU-niveau ved forordning (EU) nr. 485/2013(1), var baseret på den konklusion, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke længere var opfyldt for så vidt angår risikoen for bier. Den specifikke lovgivning var på intet tidspunkt baseret på en direkte sammenhæng med bidød.

Kommissionen var bekendt med tab for så vidt angår visse afgrøder og visse områder, men der er på dette stadium ikke tilstrækkelige oplysninger til at foretage en solid og omfattende analyse.

Kommissionens Fælles Forskningscenter er i øjeblikket i gang med en efterfølgende undersøgelse af, hvordan EU-landmænd tilpasser deres praksis for håndtering og kontrol af skadegørere efter indførelsen af restriktioner for neonicotinoider for så vidt angår tre hovedafgrøder og syv lande. Med tiden vil data indsamlet gennem en sådan undersøgelse gøre det muligt at anslå produktiviteten hos og de økonomiske virkninger for landmænd samt evaluere alternativer, der anvendes af landmænd i den udtagne stikprøve. Undersøgelsen er i høj grad baseret på foreløbige oplysninger og forventes at give resultater i anden halvdel af 2016.

(1)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.

Seneste opdatering: 8. juni 2015Juridisk meddelelse