Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
2015. április 27.
E-003083/2015
Vytenis Andriukaitis válasza a Bizottság nevében

A 485/2013/EU rendelettel(1) a neonikotinoidokra vonatkozóan elrendelt, uniós szintű korlátozások azon a következtetésen alapulnak, hogy a méhekre jelentett kockázatot illetően az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok már nem teljesültek. A szóban forgó jogszabály alapja soha nem állt közvetlen összefüggésben a méhek pusztulásával.

A Bizottságot tájékoztatták arról, hogy egyes terményeknél, valamint bizonyos területeken veszteségek keletkeztek. Jelenleg azonban nem áll elegendő információ rendelkezésre, amely lehetővé tenné egy mély és átfogó elemzés elkészítését.

Jelenleg a Bizottság Közös Kutatóközpontja utólagosan azt vizsgálja, hogy a neonikotinoidokra vonatkozó korlátozások bevezetését követően három kulcsfontosságú növény esetében és hét országban miként módosult az uniós mezőgazdasági termelők növényvédelmi és ellenőrzési gyakorlata. Az ilyen felmérés során összegyűjtött adatok végső soron lehetővé teszik majd a kiválasztott mintába tartozó mezőgazdasági termelők termelékenységére és az őket érintő gazdasági hatásokra vonatkozó becsléseket, valamint az általuk alkalmazott alternatívák elemzését. E kutatás nagyrészt elsődleges információkon alapul, és előreláthatólag 2016 második felében hoz eredményt.

(1)A BIZOTTSÁG 2013. május 24-i 485/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin, a tiametoxam és az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és értékesítésének tilalma tekintetében történő módosításáról.

Utolsó frissítés: 2015. június 8.Jogi nyilatkozat