Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
27 aprilie 2015
E-003083/2015
Răspuns dat de dl Andriukaitis în numele Comisiei

Restricțiile impuse la nivelul UE prin Regulamentul (UE) nr. 485/2013(1) pentru neonicotinoide se bazau pe concluzia că nu mai sunt îndeplinite criteriile de aprobare enunțate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în ceea ce privește riscul pentru albine. Legislația specifică nu s-a bazat în niciun moment pe o legătură directă cu mortalitatea albinelor.

Comisia a fost informată referitor la pierderile înregistrate la anumite culturi și în anumite zone; totuși, în acest moment nu sunt disponibile suficiente informații care să permită o analiză riguroasă și cuprinzătoare.

În prezent, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei investighează ex post modul în care își adaptează fermierii din UE practicile de control și de gestionare a dăunătorilor la restricțiile impuse pentru neonicotinoide în cazul a trei culturi cheie, în șapte țări. În cele din urmă, datele colectate prin intermediul sondajului vor permite estimarea impactului asupra productivității și a consecințelor economice pentru fermieri, precum și o evaluare a alternativelor aplicate de fermierii care fac parte din eșantionul proiectat. Această cercetare se bazează în mare parte pe informații primare și se estimează că va produce rezultate în a doua jumătate a anului 2016.

(1)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active.

Ultima actualizare: 19 mai 2015Notă juridică