Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
27. april 2015
E-003083/2015
Odgovor Vytenisa Andriukaitisa v imenu Komisije

Omejitve, ki jih na ravni EU za neonikotinoide določa Uredba (EU) št. 485/2013(1), so temeljile na ugotovitvi, da merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 niso bila več izpolnjena glede tveganja za čebele. Posebna zakonodaja nikoli ni temeljila na neposredni povezavi s poginom čebel.

Komisija je bila obveščena o izgubah pri nekaterih kmetijskih rastlinah in na nekaterih področjih, vendar na tej stopnji ni dovolj razpoložljivih informacij za zanesljivo in celovito analizo.

Skupno raziskovalno središče Komisije sedaj pri treh glavnih kmetijskih rastlinah in v sedmih državah naknadno preučuje, kako kmetje v EU prilagajajo svoje prakse zatiranja in nadzora škodljivcev po omejitvah za neonikotinoide. Sčasoma bo s podatki, zbranimi s tako raziskavo, mogoče oceniti vpliv na produktivnost in ekonomski učinek za kmete ter ovrednotiti alternativne možnosti, ki jih uporabljajo kmetje, ki so del izbranega vzorca. Ta raziskava temelji predvsem na primarnih informacijah in naj bi prinesla rezultate v drugi polovici leta 2016.

(1)Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 485/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivnih snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid ter prepovedi uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedene aktivne snovi.

Zadnja posodobitev: 19. maj 2015Pravno obvestilo