Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
16. travnja 2015.
E-003194/2015
Odgovor g. Stylianidesa u ime Komisije

Za rješavanje neposrednih posljedica elementarne nepogode primarno je nadležna država u kojoj se ona dogodila. Komisija blisko surađuje s tijelima država članica zaduženima za civilnu zaštitu s pomoću mehanizma Unije za civilnu zaštitu radi učinkovitijeg sprečavanja elementarnih nepogoda te poboljšanja pripravnosti i odgovora na njih. Ona nastoji osigurati čvrstu koordinaciju i planiranje aktivnosti civilne zaštite u EU-u koristeći se stručnim znanjem i resursima što je više moguće. Istodobno provodi učinkovite politike sprečavanja i pripravnosti s državama članicama te time osigurava ravnotežu između nadležnosti država članica i europske solidarnosti.

Požari, posebno šumski, jedna su od mnogo vrsta nepogoda koje svake godine pogađaju države članice EU-a. Države članice nadležne su za sprečavanje tih rizika te pripremu i odgovor na njih. Komisija praktično i pravodobno pridonosi sprečavanju požara te pripravnosti i odgovoru na njih.

S obzirom na to da se šumski požari ponavljaju, u okviru mehanizma Unije za civilnu zaštitu razvijeni su mehanizmi koordinacije i sposobnosti za rješavanje navedenih rizika. Kako bi se poduprle vatrogasne aktivnosti, razvijeni su tehnički i znanstveni alati poput Europskog informacijskog sustava za šumske požare koji služi kao sustav ranog upozoravanja. Europska baza podataka o požarima, koja je uspostavljena 2004. i kojom upravlja Komisijin Zajednički istraživački centar, sadržava podatke država članica EU-a o šumskim požarima. Kad je riječ o požarima, u određenim se sektorima već provode europski standardi. EN Eurokodovi niz su europskih standarda kojima se osiguravaju zajednička pravila o projektiranju građevinskih objekata radi provjere njihove čvrstoće i stabilnosti u stvarnim ekstremnim uvjetima kao što je požar.

Posljednje ažuriranje: 16. travnja 2015.Pravna napomena