Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 Οκτωβρίου 2015
E-003382/2015
Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Mogherini

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος αντιλαμβάνεται τη σημασία της υπόθεσης Badawi. Η ΕΕ — στις Βρυξέλλες και επιτόπου, μέσω της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ριάντ — παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς και τις ανάλογες υποθέσεις διακεκριμένων ακτιβιστών, όπως του κ. Abu Al-Khair, δικηγόρου του κ. Badawi.

Η ΕΥΕΔ παρενέβη με πολλές επίσημες και ανεπίσημες πρωτοβουλίες ενώπιον των αρχών της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με την υπόθεση Badawi, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου προέβη σε δήλωση με την οποία υπογραμμίζεται εκ νέου η πεποίθηση της ΕΕ για το απαράδεκτο της σωματικής τιμωρίας και το ασυμβίβαστό της με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, απευθύνοντας έκκληση στις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για αναστολή της ποινής του κ. Badawi.

Η Σαουδική Αραβία είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ και διαδραματίζει σημαντικό πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και στον ισλαμικό κόσμο. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για την εξεύρεση τρόπων εδραίωσης του διμερούς διαλόγου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα συνεχίσει να εκφράζει τις ανησυχίες της, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων, καθώς και τη συχνότερη χρήση της θανατικής ποινής.

Όπως επισημάνθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορες περιπτώσεις, η ΕΕ και η Σαουδική Αραβία έχουν ανάγκη από περισσότερο και όχι από λιγότερο διάλογο. Η ΕΕ δεν πρέπει να είναι διστακτική στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, παρότι ο ενστερνισμός της προώθησης των αλλαγών αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα. Η εν εξελίξει διαδικασία δικαστικής μεταρρύθμισης προσφέρει στο μεν Σαουδικό Βασίλειο τη δυνατότητα να λάβει περαιτέρω μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, στη δε ΕΕ την εποικοδομητική συνεργασία με τη νέα ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας προς την κατεύθυνση μεγαλύτερου σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα εξακολουθήσουν επίσης να συμμετέχουν ενεργά στη συνέχεια που θα δοθεί στην καθολική περιοδική επανεξέταση του ΟΗΕ για την Σαουδική Αραβία που πραγματοποιήθηκε το 2015.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μάρτιος 2016Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου