Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
26 Οκτωβρίου 2015
E-011732/2015
Απάντηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα μόλις επικυρώσουν τη Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2015, το Συμβούλιο ενημερώθηκε όσον αφορά την επικύρωση της Συμφωνίας από 14 κράτη μέλη. Από πλευράς Κεντρικής Αμερικής, όλα τα κράτη έχουν κοινοποιήσει την επικύρωσή τους.

Η επικύρωση από μέρους των κρατών μελών αποτελεί εσωτερική διαδικασία η οποία διέπεται από το εθνικό τους δίκαιο. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να σχολιάζει τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις των κρατών μελών κατά την επικύρωση της Συμφωνίας ή να καταρτίσει ένα «συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για την επικύρωση.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτώβριος 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου