Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
9. rujna 2015.
E-011844/2015
Odgovor gđe Crețu u ime Komisije

Fond solidarnosti EU-a mogao bi se aktivirati slijedom zahtjeva nadležnih državnih tijela Hrvatske koji se podnosi u roku od 12 tjedana nakon katastrofe ako izravna šteta prelazi prag za katastrofu velikih razmjera koji je definiran za svaku državu članicu. U slučaju Hrvatske prag za katastrofu velikih razmjera iznosi 252 milijuna EUR. Fond se može aktivirati i u slučaju manjih, regionalnih katastrofa ako šteta prelazi 1,5 % regionalnog BDP-a na razini NUTS2. Za dvije regije u Hrvatskoj razine NUTS2 koje su nedavno zahvaćene požarom pragovi su sljedeći: 211 milijuna EUR za jadransku Hrvatsku i 455 milijuna EUR za kontinentalnu Hrvatsku. Komisija ne može aktivirati Fond na vlastitu inicijativu.

Fondom se solidarnosti može intervenirati kako bi se pomoglo pri financiranju hitnih operacija i operacija oporavka. Privatna se šteta, uključujući štetu nanesenu poduzećima, privatnim domovima i u poljoprivredi, ne može nadoknaditi sredstvima fonda.

Programom ruralnoga razvoja Hrvatske predviđa se potpora za obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala koji je oštećen prirodnim katastrofama i nepogodama (mjera 5.). Pod uvjetom da su nadležna tijela vlasti službeno priznala da se dogodila prirodna katastrofa, poljoprivrednici ili skupine poljoprivrednika mogu se prijaviti za potporu. Prihvatljivi troškovi mogu obuhvaćati ulaganja povezana s obnovom poljoprivrednog zemljišta; izgradnju i/ili obnovu poljoprivrednih zgrada i povezane infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju. Hrvatska je utvrdila proračun od 100 milijuna EUR za tu mjeru u okviru Programa ruralnoga razvoja od 2014. do 2010.

Posljednje ažuriranje: 9. rujna 2015.Pravna napomena