Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
6 november 2015
E-013022/2015
Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

Overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten(1) en bijlage I A van Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie(2) mogen voor de productie van wijn bepaalde additieven worden gebruikt. De bovengenoemde wetgeving staat met name oenologische procedés toe waarbij additieven en technische hulpstoffen worden gebruikt. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de toepasselijke voorschriften van de EU-levensmiddelenwetgeving.

De Commissie bevestigt dat op basis van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten(3), alcoholische dranken zijn vrijgesteld van de verplichting om de lijst van ingrediënten te verstrekken, met uitzondering van additieven die een allergene werking kunnen hebben, zoals sulfieten.

Volgens artikel 16 van deze verordening moet de Commissie een verslag opstellen over de toepassing van deze voorschriften en over de voedingswaarde van alcoholische dranken. De Commissie heeft verkennende activiteiten ontplooid en voorbereidende gesprekken met de lidstaten gevoerd, maar er moet nog meer werk worden verricht voordat de Commissie tot het opstellen van het verslag kan overgaan en een datum voor de goedkeuring ervan kan geven.

(1)PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2)PB L 193 van 24.7.2009, blz. 1.
(3)PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2015Juridische mededeling