Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
4. dubna 2016
E-015827/2015
Odpověď komisařky Thyssenové jménem Komise

Komise bere na vědomí informace poskytnuté váženým panem poslancem o uplatňování směrnice 2003/88/ES(1) na zaměstnance nemocnic v Itálii.

I když cílem směrnice o pracovní době je chránit zdraví a bezpečnost pracovníků, náležitě rovněž zohledňuje požadavek na zajištění nepřetržité služby a související flexibility, která je potřeba v některých odvětvích, mimo jiné v odvětví nemocniční a zdravotní péče. Provádí to zejména tím, že členským státům umožňuje zavést do svých právních předpisů některé odchylky od ustanovení směrnice o přestávkách, denní a týdenní době odpočinku, práci v noci a referenčních obdobích. Cílem této flexibility, kterou směrnice nabízí, je umožnit členským státům nelézt rovnováhu mezi ochranou zdraví a bezpečností dotčených pracovníků a potřebou zajistit nepřetržitost služby a umožnit léčení naléhavých a život ohrožujících případů.

Pokud jde o možný přezkum směrnice, provádí se nyní hodnocení výsledků veřejné konzultace.

(1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9‐19.

Poslední aktualizace: 26. dubna 2016Právní upozornění