Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
7 Αυγούστου 2017
E-001338/2017
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Σημαντική ενωσιακή οικονομική στήριξη παρέχεται στην Ελλάδα στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, μέσω των εθνικών της προγραμμάτων στο πλαίσιο των ταμείων εσωτερικών υποθέσεων (509 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020). Επιπλέον, από το 2015, έχει παρασχεθεί σημαντική επείγουσα βοήθεια (361,8 εκατ. ευρώ) από τα εν λόγω ταμεία, μεταξύ άλλων, προκειμένου να βοηθηθεί η Ελλάδα να βελτιώσει υπάρχουσες εγκαταστάσεις υποδοχής και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αποκτήσει πρόσθετο εξοπλισμό και να ενισχύσει τις ικανότητες των αστυνομικών δυνάμεων και των συνοριοφυλάκων. Επιπλέον συνοριοφύλακες έχουν αναπτυχθεί ώστε να βοηθηθεί η χώρα στην καταγραφή μεταναστών στην περιοχή των βορείων συνόρων και ενεργοποιήθηκε ομάδα ταχείας επέμβασης στα σύνορα για την παροχή στήριξης σε συνοριοφύλακες στα νησιά του Αιγαίου και στη θάλασσα, συμπληρώνοντας τις δραστηριότητες που διεξάγονται από την Ελληνική Αστυνομία.

Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων και των εγγράφων ταυτότητας καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2016(1) για την ενίσχυση της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απάτη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης και στην έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ(2), η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει σύντομα τη μελέτη της σχετικά με τις επιλογές της πολιτικής της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της ΕΕ, και των εγγράφων διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους που είναι πολίτες τρίτων χωρών και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, και θα αξιολογήσει τις επιλογές και τις επιπτώσεις των πιθανών επόμενων βημάτων.

(1)COM(2016)790 — Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απάτη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα.
(2)COM(2017)30 — Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής — Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου