Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
9. kesäkuuta 2017
E-001407/2017
Věra Jourován komission puolesta antama vastaus

Kuten komissio on todennut vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen E-008856/2016, kaikenlainen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ominaisuuksiin perustuva syrjintä, suvaitsemattomuus tai väkivalta on EU:n perusarvojen vastaista.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan sukupuolten tasa-arvon periaatetta sovelletaan sukupuolen korjaamisesta johtuvaan syrjintään. Komissiolla ei kuitenkaan ole niiden sopimusten nojalla, joihin Euroopan unioni perustuu, toimivaltaa puuttua sukupuolen laillisen tunnustamisen kansallisiin sääntöihin ja menettelyihin ja asiaan liittyviin lääketieteellisiin toimenpiteisiin.

Jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten tuomioistuinten velvollisuus on varmistaa, että sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan perusoikeuksia koskevien velvoitteiden mukaisesti. Perusoikeuksiin kuuluu epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto sekä oikeus nauttia yksityis‐ ja perhe-elämän kunnioitusta, kansallisten perustuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeusvälineiden, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen, mukaisesti.(1)

Komissio on laatinut homoseksuaalien, lesbojen, biseksuaalien sekä trans‐ ja interseksuaalisten (hlbti) henkilöiden syrjinnän ehkäisemiseksi luettelon toimista hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi.(2) Komissio on keskittynyt toteuttamaan kyseiset toimet, jotka sisältävät tutkimustoimintaa, jäsenvaltioiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja tietoisuuden lisäämistä transihmisten sosiaalisen hyväksynnän parantamiseksi ja heidän kokemansa syrjinnän torjumiseksi. Ensimmäinen raportti luettelon toteuttamisesta on julkaistu 23. helmikuuta 2017.(3)

(1)Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 6. huhtikuuta 2017 antama tuomio asiassa A.P., Garçon ja Nicot v. Ranska on yksi merkittävä tapaus.
(2)http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
(3)http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54346

Päivitetty viimeksi: 10. heinäkuuta 2017Oikeudellinen huomautus