Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
2 august 2017
E-003323/2017
Răspuns dat de dna Bulc în numele Comisiei

Comisia negociază în prezent acorduri cuprinzătoare în domeniul aviației cu o serie de parteneri importanți din domeniul aviației(1). Toate acordurile propuse ar oferi, pentru prima oară, posibilitatea de a discuta aspectele legate de protecția socială și de protecția consumatorilor în domeniul aviației și ar include angajamentul părților de a menține un nivel ridicat de protecție în aceste domenii. Ele ar oferi, astfel, o îmbunătățire semnificativă față de situația actuală.

În plus, în 2015, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a adoptat pentru prima dată Principiile fundamentale ale protecției consumatorilor, pe care toate membre ale OACI trebuie să le ia în considerare în momentul elaborării legislației interne relevante. Aceste principii, care acoperă toate etapele călătoriei pasagerilor, sunt complementare cu materialul de îndrumare elaborat deja de OACI referitor la aspectele economice(2) legate în mod direct de protecția consumatorilor. Comisia susține în mod activ această inițiativă și ia act de faptul că setul convenit de principii fundamentale de nivel înalt, neobligatorii și neprescriptive privind protecția consumatorilor este în conformitate cu legislația europeană privind drepturile pasagerilor din transportul aerian.

Acordul-cadru(3) detaliază normele aplicabile în ceea ce privește transmiterea de informații confidențiale către Parlamentul European. Serviciile Comisiei furnizează Comisiei TRAN și Consiliului informații relevante în timpul negocierii acordurilor din domeniul aviației. Este în curs de desfășurare un dialog cu Comisia pentru transport referitor la modalitățile de îmbunătățire a acestui proces, în limitele acordului-cadru și fără a aduce atingere negocierilor trilaterale aflate în curs în temeiul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare sau practicilor de informare a Parlamentului cu privire la negocierea de acorduri internaționale în alte domenii de politică.

(1)Cum ar fi ASEAN, Qatar, Brazilia, Turcia și Tunisia
(2)Cum ar fi refuzul la îmbarcare, partajarea codurilor și condițiile de transport
(3)Acord-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, JO L 304, p. 47 din 20.11.2010

Ultima actualizare: 4 august 2017Notă juridică