Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
8 Αυγούστου 2017
E-003828/2017
Απάντηση του κ. Navracsics εξ ονόματος της Επιτροπής

Η διαδικασία της Μπολόνια είναι μια εθελούσια διακυβερνητική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν 48 χώρες και η Επιτροπή. Η υλοποίηση των συμφωνημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία της. Κατά την προσεχή υπουργική σύνοδο, τον Μάιο του 2018, οι υπουργοί Παιδείας αναμένεται να εγκρίνουν μια διαδικασία για την ακριβέστερη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο οι χώρες εφαρμόζουν βασικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της διακήρυξης της Μπολόνια, καθώς και για τη δημιουργία μιας δομής στήριξης των χωρών που παρουσιάζουν υστέρηση.

Η πρόοδος των χωρών όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων παρουσιάζεται στην έκθεση εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια(1). Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει μια σειρά δεσμεύσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, όπως το σύστημα τριών κύκλων και το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS).

Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται και πιστοποιείται η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίζεται στον νόμο 3374/2005 και στον νόμο 4009/2011. Ο αρμόδιος φορέας για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ENQA) από το 2015. Τον Απρίλιο του 2014 η ΑΔΙΠ δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης όλων των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία διήρκησε περισσότερο από 6 χρόνια. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ιδρυμάτων άρχισε το 2015. Οι ετήσιες εκθέσεις της ΑΔΙΠ δημοσιεύονται στον ιστότοπο της αρχής.

Ένα νέο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα Ιουνίου 2017, προβλέπει τη σύσταση επιστημονικών συμβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες θα αξιολογούν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών κάθε πέντε έτη.

(1)Δείκτες πίνακα επιδόσεων στην έκθεση εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια: http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου